Pnömatik sistemlerde çalışma elemanının hareketini denetleyen parçalardır. Basınçlı havanın akış miktarını, yönünü ve start-stop şartlarını denetlemeye yarar. Yön denetim valfleri, akış kontrol valfleri ve basınç kontrol valfleri olarak kategorize edilebilir.Daha Fazla Bilgi


Pnömatik valfler vakumda, hassas regülatör ile ayarlanan düşük basınçlarda, 8-12 bar basınç aralığında ve özel hallerde yüksek hava basınçlarında çalışacak şekilde tasarlanmaktadır. Ayrıca hız, enerji tüketimi gibi değişkenlerle birlikte yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, solvent - asit dayanamı gibi ekstrem özel koşullarda çalışabilecek özel valfler talep görebilmektedir.

Hidroteknik A.Ş. olarak pnömatik valfleri stok tutmaktayız. Makina imalatçıları başta olmak üzere endüstrinin her alanında projelendirme faaliyetlerimiz mevcuttur.