Soleoid vanalar hava,su ve gaz için üretilmiş elektrik kontrollü vanalardır. Kullanım alanlarına göre çeşitlilik arzetmektedirler. Akışkanların kontrolünde kullanılan elektromekanik bir ürün olarak solenoid vana elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürürler. Bu dönüşüm manyetik bir devre ile sağlanır. Bu manyetik devre solenoid bobindir. Ayrıca solenoid bobin, vanaya da adını vermektedir.Daha Fazla Bilgi


Solenoid vanalar, akışkanlar üzerinde en çok kullanılan kontrol elemanlarıdır. Solenoid vanaların görevleri akışı sağlamak, akışı kesmek, dozajı ayarlamak ya da iki akışkanın karışmasını sağlamak olarak özetlenebilir. Solenoid vanalar 2/2 yollu ya da 3/2 yollu olarak farklı uygulamalarda kullanılabilir. Hava, su, buhar, asit, gaz, doğalgaz, fuel-oil, benzin, LPG, mazot vb birçok akışkanda kullanılırlar. Solenoid vanaların kullanılma sebepleri,

  1. Kompakt yapıda olmaları
  2. Düşük maliyetleri
  3. Hızlı devreye girip çıkmaları
  4. Az enerji harcamaları
  5. Malzemeye uyumlu olmaları
  6. Uzun ömürlü olmaları
  7. Güvenilirliklerinin yüksek olması
    şeklinde sıralanabilir.